Ženska udruga Katarine Josipdol ,Ogulinska 39, 47303 Josipdol info@zuk-josipdol.hr

Održana edukacija o programima i mjerama ruralnog razvoja u Josipdolu

Ženska udruga Katarine Josipdol 5.7.2022. s početkom u 18.30 sati održala je besplatnu edukaciju o programima i mjerama ruralnog razvoja u Josipdolu za poljoprivrednike iz Josipdola, ali i okolnih ruralnih mjesta (Plaški, Tounj, Saborsko i Ogulin).

Edukacija je provedena u sklopu provedbe programa „Edukacijama do održivog razvoja ruralnih prostora“ koji je financiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede. Radionicu je vodio Neven Vujnović.

Edukacija je održana u popodnevnom terminu te je na edukaciji sudjelovalo 15-ak poljoprivrednika s navedenih područja. Sudionici na edukacijama imali su priliku besplatno doznati koje je uvjete potrebno zadovoljiti kako bi potencijalno bili prihvatljivi prijavitelji na jednu od programa ili mjera ruralnog razvoja prema zadnjim objavljenim natječajima. Poljoprivrednicima je pojašnjeno koje uvjete trebaju zadovoljiti kod prijave na natječaj, na koji način se prijaviti, koje su prihvatljive aktivnosti za financiranje, obveze nakon projekta te druge stvari tijekom prijave i provedbe projekta.

Edukacijama do održivog razvoja ruralnih prostora

Ženska udruga Katarine Josipdol potpisala je Ugovor o dodjeli financijskih sredstva za projekt/program „Edukacijama do održivog razvoja ruralnih prostora“ u sklopu Javnog poziva za financiranje aktivnosti udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu koje financira Ministarstvo poljoprivrede.

Županica posjetila Žensku udrugu Katarine Josipdol

Dana 04.05.2021. godine Županica Martina Furdek-Hajdin u pratnji saborske zastupnice i ravnateljice HZHM Maje Grbe-Bujević te predsjednice kluba žena Domovinskog rata Udruge pripadnika 110.br.ZNG/HV Sabine Protulipac posjetila je Žensku udrugu Katarine Josipdol. Predsjednica Ženske udruge Katarine Josipdol, Zorica Marina Jandrlić predstavila je rad i postignuća Udruge još od samog osnutka 2015. godine. Prezentirani su aktualni projekti, projekti za koje čekamo rezultate i budući planovi Udruge. Suzana Ćalina, voditeljica projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100% financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali detaljno je predstavila projekt od samog potpisa Ugovora, pa do danas te je isto tako najavila da projekt završava sredinom lipnja 2021. godine. Županica je pohvalila rad Udruge i ponudila buduću suradnju.

Administrativni poslovi vezano uz provedbu projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“

Projekt Pomoć ženama, žene pomažu“, Iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali traje do sredine lipnja 2021. godine. Zaposlene žene ciljane skupine završile su s radom krajem veljače 2021. godine, dok je još uvijek zaposlena voditeljica projekta koja obavlja administrativne poslove vezane uz pohranu i pregled dokumentacije, pisanje Završnog izvješća i Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Uspješno završen program obrazovanja jedne zaposlene žene ciljane skupine za poslove računalnog operatera

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz
Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiranog iz Europskog socijalnog
fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u prosincu 2020. godine
jedna zaposlena žena ciljane skupine započela je program obrazovanja za računalnog
operatera pri Pučkom otvorenom učilištu Ogulin. Obrazovanje se odvijalo u prostorijama
POU Ogulin uz poštivanje svih epidemioloških mjera te je navedena zaposlena žena ciljane
skupine bila jedina polaznica. U ožujku 2021. godine zaposlena žena ciljane skupine uspješno
je položila ispit za računalnog operatera te stekla verificirano uvjerenje/diplomu koja se
upisuje u e-radnu knjižicu.

Završetak rada zaposlenih žena ciljane skupine.

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz
Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiranog iz Europskog socijalnog
fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u ožujku 2019. godine 9
žena započelo je s radom vezano uz brigu i skrb o 45 krajnja korisnika pomoći i potpore.
Ugovori o radu bili su na dvije godine te su 28.02.2021. godine zaposlene žene ciljane
skupine završile s radom. Navedeno iskustvo bio je mnogima vjetar u leđa kojem se ni u snu
nisu nadale te završetkom rada jednaku tugu osjećaju i zaposlene žene ciljane skupine i krajnji
korisnicu u projektu koji su se povezali i zbližili sa zaposlenim ženama ciljane skupine.
Zaposlene žene ciljane skupine upućene su od strane voditeljice projekta o svojim pravima
koja im proizlaze nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme.

Važnost obrazovanja za zaposlene žene ciljane skupine

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj
UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz
Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im
pružaju pomoć i podršku. 
U sklopu projekta od strane zaposlenih žena ciljane skupine predviđeno je pohađanje
verificiranih programa obrazovanja/osposobljavanja nakon čega se stječu javne isprave o
obrazovanju/osposobljavanju koje se upisuju u e radne knjižice. 7 zaposlenih žena ciljane
skupine već je uspješno završilo tečaj za gerontodomaćice pri POU Ogulin, a trenutno jedna
zaposlena žena ciljane skupine pohađa tečaj za računalnog operatera pri POU Ogulin. Jedna
zaposlena žena ciljane skupine nakon završetka projekta će biti pred mirovinom stoga nije
pohađala edukaciju. Nakon završetka projekta, zahvaljujući završenim edukacijama,
zaposlene žene ciljane skupine bit će konkurentnije na tržištu rada, odnosno lakše će se
zaposliti ili se samozaposliti.

Rad i djelovanje ŽUK Josipdol u sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im pružaju pomoć i podršku. Briga za starije i nemoćne traje. Unatoč velikim minusima i hladnoći naši stariji i nemoćni dobivaju potpunu skrb do kućnoga praga. Obavlja se čišćenje snijega, kuhanje toplog obroka, dostavljaju namirnice i higijenske potrepštine, odvozi ih se do liječnika, banke te pošte. U suživotu sa pandemijom virusa Covid-19 svi poslovi se obavljaju na vrijeme i s voljom, uz poduzete sve mjere predostrožnosti.

Jedna zaposlena žena ciljane skupine započela je verificirano obrazovanje/osposobljavanje za program računalnog operatera pri Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.

Otvoreni natječaji Ministarstva poljoprivrede vezano uz ruralni razvoj

Trenutno otvoreni natječaji poveznica

 

Indikativni plan objave natječaja Ministarstva poljoprivrede za 2021. godinu

TIP OPERACIJE

RAZDOBLJE 2021

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U PODIZANJE NASADA VINOGRADA)

I. KVARTAL

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (SJEMENSKA I RASADNIČARSKA PROIZVODNJA)

TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

TOP 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

TOP 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA)

TOP 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

TOP 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi.

TOP 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

TOP 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

II. KVARTAL

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (STAKLENICI)

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TOVILIŠTA ZA SVINJE)

TOP 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

TOP 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

  • mlijeko

  • meso

  • voće i povrće

  • žitarice

  • uljarice

TOP 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

TOP 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

TOP 16.1.2. Operativne skupine

TOP 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

TOP 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

III. KVARTAL

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U SEKTOR MLJEKARSTVA, OPREMA – ROBOTI, IZMUZIŠTA)

TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

TOP 8.5.1 Zamjena degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

TOP 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

TOP 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (PLASTENICI)

IV KVARTAL

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TRAJNI NASADI)

TOP 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

TOP 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima