Ženska udruga Katarine Josipdol ,Ogulinska 39, 47303 Josipdol info@zuk-josipdol.hr

Specifičnosti rada u ruralnim i brdsko planinskim područjima

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“, kodni broj UP.02.1.1.16.0015, sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena -faza III“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine koji provodi Ženska udruga Katarine Josipdol na području Karlovačke županije i to na području općine Josipdol, Plaški, Tounj i grada Ogulina, zaposlene žene ciljane skupine redovito obilaze krajnje korisnike te im pružaju potporu i podršku u raznim svakodnevnim aktivnostima. Na navedenim područjima u zadnjih nekoliko dana pala je velika količina snijega što je dodatno znatno otežalo život mještana svake životne dobi, a pogotovo starijih i/ili nemoćnih osoba. Zaposlene žene ciljane skupine veselo su krenule u izvršavanje svojih radnih obveza te su od ranog jutra bile na terenu kako bi pomogle krajnjim korisnicima da osiguraju put do vlastite kuće i do mjesta gdje se nalazi ogrjev za zimu. Zbog zaista velike količine snijega koja je napadala u navedenim područjima gotovo je nastao problem da se snijeg više nije imao gdje bacati, lokalne ralice kako bi pročistile lokalne ceste znale su napraviti „brdo od snijega“ na ogradama korisnika, a navedeni snijeg se znatno teže čisti i tvrđi je. Vrijedne i predane zaposlenice projekta Pomoć ženama, žene pomažu 3 na vrijeme su pomogle svojim dodijeljenim korisnicima te nije bilo znatnijih problema na terenu. Nadamo se da će u narednim danima padaline oslabiti i da će ceste i lokalni putevi biti prohodniji.

Redovita briga i skrb o starijim i/ili nemoćnim osobama pomoći i potpore

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“, kodni broj UP.02.1.1.16.0015,
sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva „Zaželi-program
zapošljavanja žena -faza III“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
godine koji provodi Ženska udruga Katarine Josipdol na području Karlovačke županije i to na
području općine Josipdol, Plaški, Tounj i grada Ogulina, zaposlene žene ciljane skupine
redovito obilaze krajnje korisnike te im pružaju potporu i podršku u raznim svakodnevnim
aktivnostima. Za starije i/ili nemoćne osobe od velikog je značaja pomoć pri donošenju drva u
kuću kao i priprema sitnog ogrijeva za potpalu. S obzirom da navedena područja pripadaju u
ruralna, ali i brdsko planinska područja, ovdje su zime duge i oštre, nerijetko sa obilnim
snježnim pokrivačem. Zaposlene žene ciljane skupine pomažu krajnjim korisnicima na način
da im očiste prilaz do ulaska u kuću kao i prilaz do drvarnice ili mjesta gdje im je složen
ogrjev za zimu. Dostava namirnica, plaćanje računa ili dostava lijekova, vožnja kod doktora
uvelike pomažu u svakodnevnom životu krajnjih korisnika na navedenim područjima. U
vrijeme trenutne konverzije kuna u eure, od velikog je značaja pomoć pri objašnjavanju
vrijednosti novčanica i pogotovo kovanica centi kojih je znatno više u optjecaju nego što je
bilo s kunama. Održavanje čistoće stambenog prostora kao što je usisavanje, metenje i ribanje
podova, pranje prozora, pranje posuđa, čišćenje kupaonice i kuhinje i slično od velikog je
značaja osobama koje primaju potporu u navedenom projektu. Nerijetko zaposlene žene
ciljane skupine pomažu krajnjim korisnicima na način da im pripreme obrok u njihovim
domovima. Možda čak i najznačajnije od svega navedenog je onaj osjećaj da se ne osjećaju
sami, da imaju svakodnevnu podršku u obliku društva te da mogu s nekim jednostavno
porazgovarati ili popiti kavu u društvu.

14 žena ciljane skupine započelo s radom

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“, kodni broj UP.02.1.1.16.0015
iz poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena- faza III, koji provodi Ženska udruga Katarine
Josipdol, 14 žena ciljane skupine započelo je s radom 01.01.2023. godine.
Na području općine Josipdol zaposleno je 9 žena, na području općine Plaški zaposleno je 3
žene, na području općine Tounj zaposlena je 1 žena i na području grada Ogulina zaposlena je
1 žena. Navedene žene ciljane skupine ukupno će pružati potporu i podršku za 84 krajnja
korisnika.
Zaposlene žene ciljane skupine brinut će o krajnjim korisnicima koji su starije i /ili nemoćne
osobe na način da će im pružati pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć
u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i
svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u
ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružati
podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim
društvenim aktivnostima i slično.

Zaposlene žene ciljane skupine radit će ukupno 6 mjeseci odnosno najkasnije do 30.06.2023.
godine.
Na sastanku, zaposlene žene ciljane skupine dobile su upute od Poslodavca vezano uz
obavljanje svog posla sukladno Ugovorima o radu koje su potpisale te su sretno započele sa
svojim poslom.

OGLAS ZA PRIJAM NA ODREĐENO VRIJEME

Ženska udruga Katarine Josipdol
OIB: 52921775499
Ogulinska 39
47303 JOSIPDOL
Josipdol, 12.12.2022.

Temeljem potpisanog Ugovora dana 07.12.2022. godine, kodni broj: UP 02.1.1.16.0015 s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a u svezi provedbe projekta “Pomoć ženama, žene pomažu 3” iz Poziva Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III, Ženska udruga Katarine Josipdol objavljuje sljedeći:

OGLAS ZA PRIJAM NA ODREĐENO VRIJEME

za rad na projektu Udruge na puno radno vrijeme od 8 sati, za zapošljavanje 14 (četrnaest) žena za obavljanje poslova pružanja pomoći i podrške krajnjim korisnicima – starijim i nemoćnim osobama za razdoblje do 6 mjeseci.

Na Oglas se mogu javiti nezaposlene žene s područja Karlovačke županije i to općina: Josipdol (9 žena), Tounj (1 žena), Plaški (3 žene) i grada Ogulina (1 žena) i to žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.

Cilj projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ je osnažiti teže zapošljive žene i žene s nižom i srednjom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje na poslovima pružanja podrške starijim i/ili nemoćnim osobama na području Karlovačke županije. U projektu „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ zaposlit ćemo 14 žena koje će pružati podršku u kućanstvima i svakodnevnom životu za 84 starijih i/ili nemoćnih osoba u obliku sljedećih usluga: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupu tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijava mora sadržavati:

– vlastoručno potpisanu zamolbu za posao

– životopis,

– potvrda o stažu s HZMO-a,

– presliku osobne iskaznice,

– presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja nema završenu školu, prihvatljiva je Izjava osobe o navedenome)

– potvrda HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Oglasa)

-dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo).

U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada (općina Josipdol, općina Plaški, općina Tounj ili grad Ogulin) se kandidatkinja prijavljuje.

Prijave na Oglas uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 20.12.2022. godine.

i to pisanim putem na adresu: Ženska udruga Katarine Josipdol, Ogulinska 39, 47303 Josipdol, s naznakom: „Prijava na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu “Pomoć ženama, žene pomažu 3”

ili

osobno na adresu: Rasadnik 17, Josipdol.

Kontakt: 099/758-2906 ili 047/203-366 (zvati između 10.00 i 13.00 sati)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zadržavamo pravo, prije donošenja odluke o odabiru, s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete, obaviti informativni razgovor u cilju najboljeg odabira.

Ženska udruga Katarine Josipdol

Predsjednica udruge

Zorica Marina Jandrlić

 

Potpisan ugovor Zaželi – Faza 3

Ženska udruga Katarine Josipdol potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijedan 690.220,00 kuna/91.607,94 € za provedbu projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“

U srijedu, 07. prosinca 2022. godine Ženska udruga Katarine Josipdol potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ kodni broj UP.02.1.1.16.0015 iz poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena- faza III“ UP.02.1.1.16. Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Ugovor je u ime Ženske udruge Katarine Josipdol, potpisala predsjednica Udruge, gđa. Zorica Marina Jandrlić u Splitu, a Ugovor su joj svečano uručili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Projekt „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ nastavak je projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ koji je završio s provedbom u lipnju 2021. godine, a cilj projekta je osnažiti teže zapošljive žene i žene s nižom i srednjom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje na poslovima pružanja podrške starijim i/ili nemoćnim osobama na području Karlovačke županije. U projektu „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ zaposlit će se 14 žena na rok od 6 mjeseci s područja općine Josipdol, Tounj, Plaški i grada Ogulina koje će pružati podršku u kućanstvima i svakodnevnom životu za 84 starijih i/ili nemoćnih osoba u obliku sljedećih usluga: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl..), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Ukupna vrijednost Projekta u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova iznosi 690.220,00 kn/ 91.607,94 €, a intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova, uz stopu vlastitog sufinanciranja Ženske udruge Katarine Josipdol od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15 % odnosno 103.533,00 kn/13.741,19 € i iz Europskog socijalnog fonda 85 % odnosno 586.687,00 kn/77.866,75 €.

Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci i to od 07.12.2022. godine do 07.08.2023. godine.

Obvezni partneri na projektu „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac i Centar za socijalnu skrb Ogulin.

Projekt doprinosi:
1. Jednakim mogućnostima:
• Ravnopravnost spolova i nediskriminacija (osim infrastrukture)
• Pristupačnost za osobe s invaliditetom
2. Održivom razvoju i zaštiti okoliša kroz:
• Zelenu javnu nabavu
• Učinkovitost resursa
3. Promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Kontakt osobe za više informacija:
Zorica Marina Jandrlić, predsjednica, tel: : +385 99 758 2906
i Suzana Ćalina, voditeljica projekta, tel: +385 98 971 2119

Email: katarinejosipdol@gmail.com

Poveznice na relevantne internetske stranice:  www.esf.hr  i www.strukturnifondovi.hr  

Održana edukacija o programima i mjerama ruralnog razvoja u Josipdolu

Ženska udruga Katarine Josipdol 5.7.2022. s početkom u 18.30 sati održala je besplatnu edukaciju o programima i mjerama ruralnog razvoja u Josipdolu za poljoprivrednike iz Josipdola, ali i okolnih ruralnih mjesta (Plaški, Tounj, Saborsko i Ogulin).

Edukacija je provedena u sklopu provedbe programa „Edukacijama do održivog razvoja ruralnih prostora“ koji je financiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede. Radionicu je vodio Neven Vujnović.

Edukacija je održana u popodnevnom terminu te je na edukaciji sudjelovalo 15-ak poljoprivrednika s navedenih područja. Sudionici na edukacijama imali su priliku besplatno doznati koje je uvjete potrebno zadovoljiti kako bi potencijalno bili prihvatljivi prijavitelji na jednu od programa ili mjera ruralnog razvoja prema zadnjim objavljenim natječajima. Poljoprivrednicima je pojašnjeno koje uvjete trebaju zadovoljiti kod prijave na natječaj, na koji način se prijaviti, koje su prihvatljive aktivnosti za financiranje, obveze nakon projekta te druge stvari tijekom prijave i provedbe projekta.

Edukacijama do održivog razvoja ruralnih prostora

Ženska udruga Katarine Josipdol potpisala je Ugovor o dodjeli financijskih sredstva za projekt/program „Edukacijama do održivog razvoja ruralnih prostora“ u sklopu Javnog poziva za financiranje aktivnosti udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu koje financira Ministarstvo poljoprivrede.

Županica posjetila Žensku udrugu Katarine Josipdol

Dana 04.05.2021. godine Županica Martina Furdek-Hajdin u pratnji saborske zastupnice i ravnateljice HZHM Maje Grbe-Bujević te predsjednice kluba žena Domovinskog rata Udruge pripadnika 110.br.ZNG/HV Sabine Protulipac posjetila je Žensku udrugu Katarine Josipdol. Predsjednica Ženske udruge Katarine Josipdol, Zorica Marina Jandrlić predstavila je rad i postignuća Udruge još od samog osnutka 2015. godine. Prezentirani su aktualni projekti, projekti za koje čekamo rezultate i budući planovi Udruge. Suzana Ćalina, voditeljica projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100% financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali detaljno je predstavila projekt od samog potpisa Ugovora, pa do danas te je isto tako najavila da projekt završava sredinom lipnja 2021. godine. Županica je pohvalila rad Udruge i ponudila buduću suradnju.

Administrativni poslovi vezano uz provedbu projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“

Projekt Pomoć ženama, žene pomažu“, Iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali traje do sredine lipnja 2021. godine. Zaposlene žene ciljane skupine završile su s radom krajem veljače 2021. godine, dok je još uvijek zaposlena voditeljica projekta koja obavlja administrativne poslove vezane uz pohranu i pregled dokumentacije, pisanje Završnog izvješća i Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.