Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Aktivno i kreativno kroz međugeneracijsku povezanost

Ženska udruga Katarine Josipdol dana 29. ožujka 2019. godine javila se na Javni natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2019. godini. Župan Karlovačke županije, dana 27. svibnja 2019. godine, donio je Odluku o raspodjeli sredstava Karlovačke županije po navedenom Javnom natječaju te je Ženskoj udruzi Katarine Josipdol odobreno 4.500,00 kuna za sufinanciranje realizacije projekta „Aktivno i kreativno kroz međugeneracijsku povezanost“. Predsjednica Udruge, Zorica Marina Jandrlić, dana 24. lipnja 2019. godine potpisala je Ugovor o sufinanciranju.

Navedena sredstva utrošit će se na nabavu opreme i materijala za rad etno i decoupage radionica na kojima se izrađuju rukotvorine uz rad i druženje svih generacija, od djece do umirovljenika, te za nabavu materijala za slikarsku radionicu koja će se održati u Tounju. Navedena sredstva uvelike će potpomoći rad Udruge te uveseliti vrijedne i marljive članice.