Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Objavljen Digitalni priručnik za samopomoć u kriznim situacijama

U sklopu projekta “Učenje-rast-razvoj”, kodni broj UP.04.2.1.11.0754, u organizaciji nositelja projekta Ženske udruge Katarine Josipdol izrađen je Digitalni priručnik za samopomoć u kriznim situacijama. Kako je cilj projekta bio jačanje kapaciteta udruga uključivanjem zaposlenika, članova, partnerskih organizacija i ostalih suradnika u provedbu aktivnosti obrazovanja i socijalnog uključivanja na području Karlovačke županije, poticanje volonterstva te razvoj dobrog upravljanja u kriznim situacijama s naglaskom na rješavanje problema lokalnih zajednica, kroz izradu priručnika su znanja stečena kroz 18 mjeseci projekta sakupljena na jednom mjestu.

U sklopu projekta provedene su edukacije i osposobljavanja temeljem kojih su izdana 52 uvjerenja za ukupno 39 djelatnika i volontera partnerskih organizacija. Provedeno je 6 volonterskih akcija pomoći lokalnom stanovništvu kroz koje je zabilježeno više od 500 volonterskih sati. Organizirane su dvije online edukacije, na temu snježnih nanosa i potresa, na kojima se sudjelovalo više od 130 sudionika iz 5 županija. Nabavljena je oprema za rad kriznog stožera. Provedena je metodska pokazna vježba za uključivanje organizacija civilnoga društva u spašavanje van urbanih sredinama u slučaju poplava pod nazivom VAL22 u kojoj je sudjelovalo više od 100 sudionika. Na temelju vježbe VAL22 izrađen je i edukativni video u trajanju od 15 minuta, a informacije pružene kroz pokaznu vježbu i dvije online edukacije objedinjene su kroz digitalni priručnik namijenjen građanstvu za snalaženje u kriznim situacijama.

Projekt “Učenje-rast-razvoj” financiran je kroz Europski socijalni fond u sklopu poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”.

Preuzmi Digitalni priručnik !