Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Održavanje redovnih sastanaka

U petak, 20.03.2019. godine održan je redovni sastanak s 9 zaposlenih žena ciljane skupine u sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0187 koji provodi Ženska udruga Katarine Josipdol.

Zaposlene žene ciljane skupine krenule su s radom 01.03.2019. godine, a sastanak je održan kako bi se razmijenila iskustva s terena, da li postoje eventualni problemi/nesuglasice te kako bi ih podučili kako pravilno ispunjavati tablice radnih sati te obrasce loko vožnje.

Žene su jako zadovoljne s radom te se nadamo da većih problema neće niti biti, na što ćemo svakako utjecati održavanjem redovnih sastanaka te komunikacijom na dnevnoj bazi.