Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Oglas za prijem na određeno vrijeme

Ženska udruga Katarine Josipdol

OIB: 52921775499

Ogulinska 39

47303 JOSIPDOL

 

Temeljem potpisanog Ugovora dana 14.12. 2018. godine, kodni broj: UP 02.1.1.05.0187 s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a u svezi provedbe projekta “Pomoć ženama, žene pomažu” Programa zapošljavanja žena – ZAŽELI, Ženska udruga Katarine Josipdol objavljuje sljedeći:

OGLAS ZA PRIJAM NA ODREĐENO VRIJEME

za rad na projektu Udruge na puno radno vrijeme od 8 sati, za zapošljavanje 9 (devet) žena za obavljanje poslova pružanja pomoći i podrške krajnjim korisnicima – starijim i nemoćnim osobama za razdoblje do 24 mjeseca.

Na oglas se mogu javiti nezaposlene žene s područja Karlovačke županije i to općina: Josipdol, Tounj, Plaški i grada Ogulina i to žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.

Opis poslova pružanja potpore i pomoći krajnjim korisnicima: pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka, u održavanju čistoće domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju prava, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške kroz razgovore, druženje, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

Kandidatkinje su dužne uz pisanu zamolbu dostaviti:

– životopis,

– preslik osobne iskaznice,

– preslik svjedodžbe,

– potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a.

 

Prijave na oglas uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 29.01.2019. godine, i to pisanim putem na adresu: Ženska udruga Katarine Josipdol, Ogulinska 39, 47304 Josipdol, s naznakom: „Prijava na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu “Pomoć ženama, žene pomažu”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zadržavamo pravo, prije donošenja odluke o odabiru, s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, obaviti informativni razgovor u cilju najboljeg odabira.