Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Potpisan ugovor Zaželi – Faza 3

Ženska udruga Katarine Josipdol potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijedan 690.220,00 kuna/91.607,94 € za provedbu projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“

U srijedu, 07. prosinca 2022. godine Ženska udruga Katarine Josipdol potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ kodni broj UP.02.1.1.16.0015 iz poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena- faza III“ UP.02.1.1.16. Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Ugovor je u ime Ženske udruge Katarine Josipdol, potpisala predsjednica Udruge, gđa. Zorica Marina Jandrlić u Splitu, a Ugovor su joj svečano uručili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Projekt „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ nastavak je projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ koji je završio s provedbom u lipnju 2021. godine, a cilj projekta je osnažiti teže zapošljive žene i žene s nižom i srednjom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje na poslovima pružanja podrške starijim i/ili nemoćnim osobama na području Karlovačke županije. U projektu „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ zaposlit će se 14 žena na rok od 6 mjeseci s područja općine Josipdol, Tounj, Plaški i grada Ogulina koje će pružati podršku u kućanstvima i svakodnevnom životu za 84 starijih i/ili nemoćnih osoba u obliku sljedećih usluga: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl..), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Ukupna vrijednost Projekta u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova iznosi 690.220,00 kn/ 91.607,94 €, a intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova, uz stopu vlastitog sufinanciranja Ženske udruge Katarine Josipdol od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15 % odnosno 103.533,00 kn/13.741,19 € i iz Europskog socijalnog fonda 85 % odnosno 586.687,00 kn/77.866,75 €.

Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci i to od 07.12.2022. godine do 07.08.2023. godine.

Obvezni partneri na projektu „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac i Centar za socijalnu skrb Ogulin.

Projekt doprinosi:
1. Jednakim mogućnostima:
• Ravnopravnost spolova i nediskriminacija (osim infrastrukture)
• Pristupačnost za osobe s invaliditetom
2. Održivom razvoju i zaštiti okoliša kroz:
• Zelenu javnu nabavu
• Učinkovitost resursa
3. Promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Kontakt osobe za više informacija:
Zorica Marina Jandrlić, predsjednica, tel: : +385 99 758 2906
i Suzana Ćalina, voditeljica projekta, tel: +385 98 971 2119

Email: katarinejosipdol@gmail.com

Poveznice na relevantne internetske stranice:  www.esf.hr  i www.strukturnifondovi.hr