Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Predstavljanje projekta

Na Međunarodni Dan žena, 08.03.2019. godine s početkom u 11.00 sati u Hotel Josipdolu, Josipdol Ženska udruga Katarine Josipdol održala je uvodnu konferenciju za medije. Predsjednica Ženske udruge Katarine Josipdol, Zorica Marina Jandrlić, pozdravila je sve prisutne goste i poslovne suradnike te čestitala praznik, a voditeljica projekta, Suzana Ćalina, predstavila je projekt.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Pomoć ženama, žene pomažu, potpisan je 14.prosinca 2018. godine u Slavonskom Brodu te su Ženskoj udruzi Katarine Josipdol dodijeljena 100 % bespovratna sredstva u iznosu od 1.650.143,20 kuna. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Projekt Pomoć ženama, žene pomažu prilikom procjene kvalitete od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije ocijenjen je s maksimalnim brojem bodova.

Projekt traje ukupno do 30 mjeseci, odnosno do lipnja 2021. godine.

Obvezni partneri na projeku su, sukladno UzP, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac te Centar za socijalnu skrb Ogulin. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac osigurava da su sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine te je u obvezi osigurati i dokaze o istome dok Centar za socijalnu skrb Ogulin osigurava evidenciju da krajnjem korisniku potpore i podrške nije već osigurana potpora i podrška iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora.

Projekt Pomoć ženama, žene pomažu obuhvaća zapošljavanje teže zapošljivih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama na području Karlovačke županije (Općina Josipdol, Općina Tounj, Općina Plaški i Grad Ogulin).

CILJ PROJEKTA Pomoć ženama, žene pomažu osnažiti teže zapošljive žene kroz zapošljavanje, obrazovanje i pružanje podrške krajnjim korisnicima na području Karlovačke županije.

Od 1.3.2019. godine zaposleno je 9 žena ciljane skupine na rok do 24 mjeseca koje će skrbiti i brinuti odnosno pružati pomoć za 45 krajnjih korisnika pomoći i potpore. Korisnici će svaki mjesec dobiti paket osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština koje će služiti zaposlenim ženama za rad te korisnicima za osobnu higijenu.

Prije početka rada, nakon provedenog Oglasa te odabira 9 žena, konstantno održavamo sastanke kako bi se zaposlene žene što bolje upoznale, informirale o radu, svojim obvezama i kako bi što bolje surađivale u naredna 24 mjeseca.

Također, zaposlene žene pohađat će verificirane programe obrazovanje/osposobljavanja pri Pučkom otvorenom učilištu Ogulin nakon čega će steći javne isprave o obrazovanju/osposobljavanju koje se upisuju u e radne knjižice. Žene će pohađati tečaj za gerontodomaćice dok je jedna žena izabrala napredni tečaj informatike. Nakon završetka projekta, zahvaljujući završenim edukacijama, bit će konkurentnije na tržištu rada, odnosno lakše će se zaposliti ili se samozaposliti.

Nabavljeno je 9 bicikala za zaposlene žene te je svakoj ženi dodijeljen bicikl na korištenje čime ćemo utjecati na okolišnu održivost i smanjenje emisije štetnih plinova korištenjem ekološkog prijevoznog sredstva između krajnjih korisnika, naravno, kada vremenske prilike i udaljenosti to budu dopuštale. Na svih 9 bicikli nalijepljene su naljepnice iz kojih je vidljivo da je oprema nabavljena iz EU sredstava.

Nabavljeno je prijenosno računalo za potrebe projekta, također obilježeno naljepnicom iz koje je vidljiv izvor financiranja.

Izrađeni su promidžbeni materijali kroz koje će se konstantno informirati javnost o projektu te kako su dodijeljena 100% bespovratna EU sredstva.

Izrađena je web stranica projekta na kojoj se konstantno objavljuju novosti vezane uz projekt te je također izrađen logotip projekta.

Jedna vrlo važna stavka vezana uz EU projekte odnosi se na održivost. Što se tiče okolišne održivosti, zaposlene žene koriste bicikl kao prijevozno sredstvo kada god je to moguće te printamo obostrano i to samo nužne dokumente.

Što se tiče financijske odnosno institucionalne održivosti projekta izrađivat će se novi projekti istih ili sličnih aktivnosti na koji će se način nastaviti doprinositi poboljšanju života u lokalnoj zajednici.