Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Radni sastanci zaposlenih žena projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“

Uskoro će biti godina i pol dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva
Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda,
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine. U projektu je
zaposleno 9 žena ciljane skupine koje skrbe i brinu o 45 krajnja korisnika pomoći i potpore te
voditeljica projekta. Projekt uredno teče cijelo vrijeme, a Ženska udruga Katarine Josipdol
pravodobno reagira na sve promjene koje se dešavaju u posljednje vrijeme. Situacija vezana
uz COVID-19 spremno je dočekana i razrađene su sve potrebne mjere predostrožnosti. Temelj
svega je redovito održavanje sastanaka svih zaposlenica u ŽUK Josipdol gdje se detaljno
razrađuju i rješavaju svi eventualni problemi, kao i redovite obveze i zadaće. Zbog navedene
situacije s korona virusom, redovni sastanci se održavaju uz potreban razmak i iz korištenje
zaštitne opreme. Na snazi je još uvijek obvezno mjerenje temperature zaposlenih žena ciljane
skupine, voditeljice projekta i krajnjih korisnika prije ulaska u domove krajnjih korisnika.