Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Specifičnost područja provedbe projekta

 Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“ iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali, kojim obuhvaća zapošljavanje 9 žena koje će pružati pomoć i podršku za 45 krajnja korisnika. Specifičnost navedenog projekta je upravo područje u kojem se projekt provodi, a to je općina Josipdol, općina Tounj, općina Plaški i grad Ogulin. Navedena područja ulaze u ruralna područja RH koja su najčešće smještena izvan urbanih područja s tri glavna obilježja: mala naselja s malom gustoćom naseljenosti, uglavnom sustavi iskorištavanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta i ruralni identitet zajednice. Krajnji korisnici navedenog projekta su upravo starije i nemoćno stanovništvo koje nerijetko stanuje u zabačenim i „odsječenim“ zaseocima gdje je otežan pristup. Većinom su to bijeli makadamski putevi bez asfaltnog sloja puni rupa i udubina te je prolazak automobilom ili biciklom uvelike otežan. Situacija zimi je daleko teža. U ovom području snijeg baš i nije nam najbolji prijatelj te nekada zna zapadati i do dva metra, a najstarije i najugroženije stanovništvo upravo zbog zabačenosti i udaljenosti njihovih domova bude zadnje na redu za čišćenje snijega.

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ prilikom obilaska krajnjih korisnika zaposlene žene imaju pravo na naknadu za loko vožnju, koja im je neophodna kako bi svoj posao mogli obavljati.

Sve ovo navedeno ne sprječava zaposlenice projekta da redovito i učinkovito obavljaju svoj posao kao ni voditeljicu projekta da redovito mjesečno dostavlja higijenske potrepštine za krajnje korisnike te obavlja redovitu kontrolu rada zaposlenih žena ciljane skupine.