Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Važnost obrazovanja za zaposlene žene ciljane skupine

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj
UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz
Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im
pružaju pomoć i podršku. 
U sklopu projekta od strane zaposlenih žena ciljane skupine predviđeno je pohađanje
verificiranih programa obrazovanja/osposobljavanja nakon čega se stječu javne isprave o
obrazovanju/osposobljavanju koje se upisuju u e radne knjižice. 7 zaposlenih žena ciljane
skupine već je uspješno završilo tečaj za gerontodomaćice pri POU Ogulin, a trenutno jedna
zaposlena žena ciljane skupine pohađa tečaj za računalnog operatera pri POU Ogulin. Jedna
zaposlena žena ciljane skupine nakon završetka projekta će biti pred mirovinom stoga nije
pohađala edukaciju. Nakon završetka projekta, zahvaljujući završenim edukacijama,
zaposlene žene ciljane skupine bit će konkurentnije na tržištu rada, odnosno lakše će se
zaposliti ili se samozaposliti.