Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Zajednička priprema obroka i slastica u domovima krajnjih korisnika

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“, kodni broj UP.02.1.1.16.0015, sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena -faza III“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine koji provodi Ženska udruga Katarine Josipdol zaposlene žene ciljane skupine pripremaju ili pomažu u pripremi obroka za krajnje korisnike u njihovim domovima. Pomoć u pripremi doručka i/ili ručka za starije i/ili nemoćne osobe od velikog je značaja s obzirom da je hrana osnovna fiziološka potreba svakog čovjeka. Zaposlene žene ciljane skupine najčešće u suradnji s krajnjim korisnicima pripremaju obroke, kolače ili ostale slastice te na taj način potiču krajnje korisnike da se osjećaju uključenim i bitnim u svakodnevnim aktivnostima čime pozitivno utječu na njihovo psihofizičko zdravlje. Priprema kolača i slastica krajnje korisnike projekta vraća u djetinjstvo te im budi lijepa sjećanja kada su to radili sa svojom obitelji ili djecom. Zaposlene žene ciljane skupine ujedno i uče tradicionalne recepte i načine kuhanja odnosno spremanja slastica od krajnjih korisnika koji su bogati životnim iskustvom tako da priprema obroka u domovima krajnjih korisnika se odvija na obostrano zadovoljstvo.