Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

Završetak rada zaposlenih žena ciljane skupine.

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz
Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiranog iz Europskog socijalnog
fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u ožujku 2019. godine 9
žena započelo je s radom vezano uz brigu i skrb o 45 krajnja korisnika pomoći i potpore.
Ugovori o radu bili su na dvije godine te su 28.02.2021. godine zaposlene žene ciljane
skupine završile s radom. Navedeno iskustvo bio je mnogima vjetar u leđa kojem se ni u snu
nisu nadale te završetkom rada jednaku tugu osjećaju i zaposlene žene ciljane skupine i krajnji
korisnicu u projektu koji su se povezali i zbližili sa zaposlenim ženama ciljane skupine.
Zaposlene žene ciljane skupine upućene su od strane voditeljice projekta o svojim pravima
koja im proizlaze nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme.