Ženska udruga Katarine Josipdol ,Ogulinska 39, 47303 Josipdol info@zuk-josipdol.hr

Uspješno završen program obrazovanja jedne zaposlene žene ciljane skupine za poslove računalnog operatera

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz
Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiranog iz Europskog socijalnog
fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u prosincu 2020. godine
jedna zaposlena žena ciljane skupine započela je program obrazovanja za računalnog
operatera pri Pučkom otvorenom učilištu Ogulin. Obrazovanje se odvijalo u prostorijama
POU Ogulin uz poštivanje svih epidemioloških mjera te je navedena zaposlena žena ciljane
skupine bila jedina polaznica. U ožujku 2021. godine zaposlena žena ciljane skupine uspješno
je položila ispit za računalnog operatera te stekla verificirano uvjerenje/diplomu koja se
upisuje u e-radnu knjižicu.

Završetak rada zaposlenih žena ciljane skupine.

U sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz
Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiranog iz Europskog socijalnog
fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u ožujku 2019. godine 9
žena započelo je s radom vezano uz brigu i skrb o 45 krajnja korisnika pomoći i potpore.
Ugovori o radu bili su na dvije godine te su 28.02.2021. godine zaposlene žene ciljane
skupine završile s radom. Navedeno iskustvo bio je mnogima vjetar u leđa kojem se ni u snu
nisu nadale te završetkom rada jednaku tugu osjećaju i zaposlene žene ciljane skupine i krajnji
korisnicu u projektu koji su se povezali i zbližili sa zaposlenim ženama ciljane skupine.
Zaposlene žene ciljane skupine upućene su od strane voditeljice projekta o svojim pravima
koja im proizlaze nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme.

Važnost obrazovanja za zaposlene žene ciljane skupine

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj
UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz
Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im
pružaju pomoć i podršku. 
U sklopu projekta od strane zaposlenih žena ciljane skupine predviđeno je pohađanje
verificiranih programa obrazovanja/osposobljavanja nakon čega se stječu javne isprave o
obrazovanju/osposobljavanju koje se upisuju u e radne knjižice. 7 zaposlenih žena ciljane
skupine već je uspješno završilo tečaj za gerontodomaćice pri POU Ogulin, a trenutno jedna
zaposlena žena ciljane skupine pohađa tečaj za računalnog operatera pri POU Ogulin. Jedna
zaposlena žena ciljane skupine nakon završetka projekta će biti pred mirovinom stoga nije
pohađala edukaciju. Nakon završetka projekta, zahvaljujući završenim edukacijama,
zaposlene žene ciljane skupine bit će konkurentnije na tržištu rada, odnosno lakše će se
zaposliti ili se samozaposliti.

Rad i djelovanje ŽUK Josipdol u sklopu provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im pružaju pomoć i podršku. Briga za starije i nemoćne traje. Unatoč velikim minusima i hladnoći naši stariji i nemoćni dobivaju potpunu skrb do kućnoga praga. Obavlja se čišćenje snijega, kuhanje toplog obroka, dostavljaju namirnice i higijenske potrepštine, odvozi ih se do liječnika, banke te pošte. U suživotu sa pandemijom virusa Covid-19 svi poslovi se obavljaju na vrijeme i s voljom, uz poduzete sve mjere predostrožnosti.

Jedna zaposlena žena ciljane skupine započela je verificirano obrazovanje/osposobljavanje za program računalnog operatera pri Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.

Otvoreni natječaji Ministarstva poljoprivrede vezano uz ruralni razvoj

Trenutno otvoreni natječaji poveznica

 

Indikativni plan objave natječaja Ministarstva poljoprivrede za 2021. godinu

TIP OPERACIJE

RAZDOBLJE 2021

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U PODIZANJE NASADA VINOGRADA)

I. KVARTAL

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (SJEMENSKA I RASADNIČARSKA PROIZVODNJA)

TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

TOP 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

TOP 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA)

TOP 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

TOP 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi.

TOP 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

TOP 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

II. KVARTAL

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (STAKLENICI)

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TOVILIŠTA ZA SVINJE)

TOP 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

TOP 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

  • mlijeko

  • meso

  • voće i povrće

  • žitarice

  • uljarice

TOP 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

TOP 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

TOP 16.1.2. Operativne skupine

TOP 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

TOP 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

III. KVARTAL

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U SEKTOR MLJEKARSTVA, OPREMA – ROBOTI, IZMUZIŠTA)

TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

TOP 8.5.1 Zamjena degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

TOP 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

TOP 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (PLASTENICI)

IV KVARTAL

TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TRAJNI NASADI)

TOP 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

TOP 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 

Pružanje podrške krajnjim korisnicima projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im pružaju pomoć i podršku. Projekt se provodi na području tri općine: Josipdol, Plaški i Tounj te u Gradu Ogulinu. Navedene tri općine pripadaju u ruralna područja RH te je život u njima otežan i mlađem, a pogotovo starijem stanovništvu. Zime su hladne i duge, a snježni pokrivač je česta pojava u zimskom periodu. Zaposlene žene ciljane skupine bez obzira na navedenu situaciju uzrokovanu virusom COVID 19 redovito brinu o krajnjim korisnicima dostavom namirnica i lijekova do kućnoga praga, opskrbom krajnjih korisnika drvima do kućnog praga, dostavom gotovog obroka do praga uz dezinfekciju, dostavom hrane za životinje, uređenjem okućnice i čišćenjem snijega. Zaposlene žene ciljane skupine svako jutro mjere tjelesnu temperaturu te za vrijeme rada obvezno nose zaštitne maske i rukavice. Fizički kontakt s krajnjim korisnicima se ne ostvaruje te se komunikacija ostvaruje na daljinu vani uz propisani razmak ili im se pruža socijalna podrška putem telefona.

Briga i skrb zaposlenih žena ciljane skupine o krajnjim korisnicima projekta

 

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im pružaju pomoć i podršku. Dostava namirnica do kućnoga praga, opskrba krajnjih korisnika drvima, dostava lijekova, uređenje okućnice i slični poslovi teku bez poteškoća. Voditeljica projekta redovito mjesečno dostavlja osnovne kućanske i higijenske potrepštine krajnjim korisnicima.

Krajnjim korisnicima najviše nedostaje razgovor i druženje što se obavlja telefonom ili kratko na pristojnoj udaljenosti.

Uz poduzete sve mjere zaštite vezano uz redovito mjerenje tjelesne temperature i nošenje zaštitne opreme, korisnike se vozi do liječnika ili banķe ako ima potrebe.

 

Sudjelovanje na radionici u sklopu projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim poteškoćama“

Članice Ženske udruge Katarine Josipdol i zaposlenice projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, koji provodi Ženska udruga Katarine Josipdol aktivno su sudjelovale na radionici Udruge Ludruga iz Zagreba koja je održana u Hotel Josipdolu u Josipdolu, a u sklopu provedbe projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim poteškoćama“ iz Poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza I, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je socijalno uključiti, osnažiti, te povećati kvalitetu života osoba sa psihosocijalnim teškoćama i članova njihovih obitelji. Razvijanjem peer podrške u zajednici širi se mreža izvaninstitucionalnih usluga u lokalnim zajednicama i na taj način se doprinosi stvaranju preduvjeta za proces deinstitucionalizacije u RH.

Partneri na projektu su: Udruga za psihosocijalnu pomoć Susret iz Zagreba, Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja Vrapčići iz Slavonskog Broda, Stiching koalicija za rad sa psihotraumom i mir iz Vukovara, Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja u zajednici Gita iz Ogulina, Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života Lukjernica iz Dubrovnika, Centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti iz Osijeka i suradnici iz Splita.

S obzirom da zaposlene žene ciljane skupine skrbe i brinu o krajnjim korisnicima pomoći i potrebe, svaka edukacija ovakve vrste je vrlo bitna za izgrađivanje kvalitetnijeg pristupa najranjivijim skupinama, kao i općenito u određenim situacijama u životu.

Sudjelovanje zaposlenih žena ciljane skupine na Javnom predavanju Ženske grupe Karlovac „Korak“

U borbi protiv nasilja u zajednici, nastojimo da se što više naših članica educira po tom pitanju. Kako je cilj projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena osnažiti teže zapošljive žene kroz zapošljavanje, obrazovanje i pružanje podrške krajnjim korisnicima konstantno radimo upravo na samom osnaživanju zaposlenih žena ciljane skupine kroz sudjelovanje u brojnim edukacijama i predavanjima. Shodno navedenom, zaposlene žene ciljane skupine i voditeljica projekta sudjelovali su u Javnom predavanju Ženske grupe Karlovac „Korak“ na temu Iskustva i izazovi u radu sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji u POU Ogulin.

Javno savjetovanje dio je programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kojeg financira Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, a provode Ženska soba- Centar za seksualna prava, kao nositeljica, u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Svrha programa je omogućiti pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj,  Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

Navedeno predavanje samo je jedno u nizu od predavanja na kojem su zaposlene žene ciljane skupine sudjelovale te će sudjelovati. Navedenim utječemo na osnaživanje i socijalizaciju žena te njihovo ravnopravno uključivanje u zajednicu.

Dostojanstven život za starije i nemoćne

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im pružaju pomoć i podršku.

Za dostojan život svakog čovjeka neophodno je puno rada, truda i ustrajnosti, međutim većinom se zaboravlja potreba za zabavom i razonodom. Svaki čovjek ne bi trebao pustiti dijete iz sebe. Veselje za svaku ženu, bez obzira na dob, je odlazak kod frizera, kupovina mirisnog dezodoransa ili sjajne špangice za kosu… Da bi se što bolje zabavili, organiziran je

“Dan za selfie”, odlazak kod frizera, ispijanje kave, pričanje pošalica, itd. Novi način života vezano uz pandemiju COVID19, nove mjere zaštite, postale su rutina i uvijek se iznađu nove zanimacije za naše starije… Život je lijep!