Ženska udruga Katarine Josipdol ,Ogulinska 39, 47303 Josipdol info@zuk-josipdol.hr

Pružanje podrške krajnjim korisnicima projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im pružaju pomoć i podršku. Projekt se provodi na području tri općine: Josipdol, Plaški i Tounj te u Gradu Ogulinu. Navedene tri općine pripadaju u ruralna područja RH te je život u njima otežan i mlađem, a pogotovo starijem stanovništvu. Zime su hladne i duge, a snježni pokrivač je česta pojava u zimskom periodu. Zaposlene žene ciljane skupine bez obzira na navedenu situaciju uzrokovanu virusom COVID 19 redovito brinu o krajnjim korisnicima dostavom namirnica i lijekova do kućnoga praga, opskrbom krajnjih korisnika drvima do kućnog praga, dostavom gotovog obroka do praga uz dezinfekciju, dostavom hrane za životinje, uređenjem okućnice i čišćenjem snijega. Zaposlene žene ciljane skupine svako jutro mjere tjelesnu temperaturu te za vrijeme rada obvezno nose zaštitne maske i rukavice. Fizički kontakt s krajnjim korisnicima se ne ostvaruje te se komunikacija ostvaruje na daljinu vani uz propisani razmak ili im se pruža socijalna podrška putem telefona.

Briga i skrb zaposlenih žena ciljane skupine o krajnjim korisnicima projekta

 

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im pružaju pomoć i podršku. Dostava namirnica do kućnoga praga, opskrba krajnjih korisnika drvima, dostava lijekova, uređenje okućnice i slični poslovi teku bez poteškoća. Voditeljica projekta redovito mjesečno dostavlja osnovne kućanske i higijenske potrepštine krajnjim korisnicima.

Krajnjim korisnicima najviše nedostaje razgovor i druženje što se obavlja telefonom ili kratko na pristojnoj udaljenosti.

Uz poduzete sve mjere zaštite vezano uz redovito mjerenje tjelesne temperature i nošenje zaštitne opreme, korisnike se vozi do liječnika ili banķe ako ima potrebe.

 

Sudjelovanje na radionici u sklopu projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim poteškoćama“

Članice Ženske udruge Katarine Josipdol i zaposlenice projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, koji provodi Ženska udruga Katarine Josipdol aktivno su sudjelovale na radionici Udruge Ludruga iz Zagreba koja je održana u Hotel Josipdolu u Josipdolu, a u sklopu provedbe projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim poteškoćama“ iz Poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza I, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je socijalno uključiti, osnažiti, te povećati kvalitetu života osoba sa psihosocijalnim teškoćama i članova njihovih obitelji. Razvijanjem peer podrške u zajednici širi se mreža izvaninstitucionalnih usluga u lokalnim zajednicama i na taj način se doprinosi stvaranju preduvjeta za proces deinstitucionalizacije u RH.

Partneri na projektu su: Udruga za psihosocijalnu pomoć Susret iz Zagreba, Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja Vrapčići iz Slavonskog Broda, Stiching koalicija za rad sa psihotraumom i mir iz Vukovara, Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja u zajednici Gita iz Ogulina, Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života Lukjernica iz Dubrovnika, Centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti iz Osijeka i suradnici iz Splita.

S obzirom da zaposlene žene ciljane skupine skrbe i brinu o krajnjim korisnicima pomoći i potrebe, svaka edukacija ovakve vrste je vrlo bitna za izgrađivanje kvalitetnijeg pristupa najranjivijim skupinama, kao i općenito u određenim situacijama u životu.

Sudjelovanje zaposlenih žena ciljane skupine na Javnom predavanju Ženske grupe Karlovac „Korak“

U borbi protiv nasilja u zajednici, nastojimo da se što više naših članica educira po tom pitanju. Kako je cilj projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena osnažiti teže zapošljive žene kroz zapošljavanje, obrazovanje i pružanje podrške krajnjim korisnicima konstantno radimo upravo na samom osnaživanju zaposlenih žena ciljane skupine kroz sudjelovanje u brojnim edukacijama i predavanjima. Shodno navedenom, zaposlene žene ciljane skupine i voditeljica projekta sudjelovali su u Javnom predavanju Ženske grupe Karlovac „Korak“ na temu Iskustva i izazovi u radu sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji u POU Ogulin.

Javno savjetovanje dio je programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kojeg financira Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, a provode Ženska soba- Centar za seksualna prava, kao nositeljica, u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Svrha programa je omogućiti pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj,  Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

Navedeno predavanje samo je jedno u nizu od predavanja na kojem su zaposlene žene ciljane skupine sudjelovale te će sudjelovati. Navedenim utječemo na osnaživanje i socijalizaciju žena te njihovo ravnopravno uključivanje u zajednicu.

Dostojanstven život za starije i nemoćne

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine gdje 9 zaposlenih žena ciljane skupine skrbi i brine o 45 krajnja korisnika te im pružaju pomoć i podršku.

Za dostojan život svakog čovjeka neophodno je puno rada, truda i ustrajnosti, međutim većinom se zaboravlja potreba za zabavom i razonodom. Svaki čovjek ne bi trebao pustiti dijete iz sebe. Veselje za svaku ženu, bez obzira na dob, je odlazak kod frizera, kupovina mirisnog dezodoransa ili sjajne špangice za kosu… Da bi se što bolje zabavili, organiziran je

“Dan za selfie”, odlazak kod frizera, ispijanje kave, pričanje pošalica, itd. Novi način života vezano uz pandemiju COVID19, nove mjere zaštite, postale su rutina i uvijek se iznađu nove zanimacije za naše starije… Život je lijep!

 

Način rada u vrijeme pandemije COVID 19

Projekt koji provodi Ženska udruga Katarine Josipdol „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni
broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz
Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
godine u posljednjih nekoliko mjeseci susreo se s izazovom zvanim COVID-19. S obzirom da
se u projektu brine i skrbi o 45 krajnja korisnika koji su potencijalno najosjetljivija skupina,
vodstvo Udruge i projekta pobrinulo se da se na vrijeme poduzmu sve mjere predostrožnosti
vezano uz novonastalu situaciju. Zaposlene žene ciljane skupine kao i voditeljica projekta
imaju obvezu svako jutro prije posla mjeriti tjelesnu temperaturu te voditi evidenciju o
navedenom. Također su i korisnici dužni mjeriti tjelesnu temperaturu te u slučaju povišene
temperature obavijestiti o tome prije dolaska zaposlene žene u njihov dom. Još od sredine
ožujka, pa sve do danas obvezne su zaštitne maske za lice te rukavice cijelo vrijeme tijekom
boravka kod krajnjih korisnika. Zaposlene žene ciljane skupine tijekom boravka kod korisnika
obvezne su držati minimalni razmak od 3 metra od krajnjih korisnika. Novonastaloj situaciji
svi su se prilagodili i naučili funkcionirati u skladu s njom.

Radni sastanci zaposlenih žena projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“

Uskoro će biti godina i pol dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva
Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda,
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine. U projektu je
zaposleno 9 žena ciljane skupine koje skrbe i brinu o 45 krajnja korisnika pomoći i potpore te
voditeljica projekta. Projekt uredno teče cijelo vrijeme, a Ženska udruga Katarine Josipdol
pravodobno reagira na sve promjene koje se dešavaju u posljednje vrijeme. Situacija vezana
uz COVID-19 spremno je dočekana i razrađene su sve potrebne mjere predostrožnosti. Temelj
svega je redovito održavanje sastanaka svih zaposlenica u ŽUK Josipdol gdje se detaljno
razrađuju i rješavaju svi eventualni problemi, kao i redovite obveze i zadaće. Zbog navedene
situacije s korona virusom, redovni sastanci se održavaju uz potreban razmak i iz korištenje
zaštitne opreme. Na snazi je još uvijek obvezno mjerenje temperature zaposlenih žena ciljane
skupine, voditeljice projekta i krajnjih korisnika prije ulaska u domove krajnjih korisnika.

Treća faza popuštanja mjera

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine te ima ukupno 9 zaposlenih žena ciljane skupine koje skrbe i brinu o 45 krajnja korisnika pomoći i potpore te zaposlenu voditeljicu projekta. 

Nakon puno truda i uhodavanja za vrijeme pandemije COVID-19, s 13.05. 2020. uvedena je treća faza popuštanja mjera, prema starijim i nemoćnima. Socijalna distanca je još uvijek na snazi, s kompletnom zaštitnom opremom (maska, rukavice i dezinficijens) kao i često pranje ruku.

Uz dostavu namirnica, higijenskih potrepština, lijekova, košnje trave, uređenja povrtnjaka, polako se vraća na čišćenje životnog prostora krajnjih korisnika. Boravak u zatvorenom prostoru korisnika neće trajati duže od 1 sat. Obavezno je mjerenje tjelesne temperature gerontodomaćica i krajnjih korisnika prije svake aktivnosti i ulaska u kuću (koje se uvodi u dnevnu evidenciju rada). Ako bilo od kojih strana ima povišenu temperaturu, taj dan nema čišćenja.
Razmak je također obvezan, minimalno 3 metra između korisnika i gerontodomaćice. Dakle, duplo od propisanog. Svim korisnicima su osigurane dvoslojne zaštitne maske koje su šivane u radionici ŽUK Josipdol.
Ovakav novi način rada nije shvaćen kao teret korisnicima kao ni gerontodomaćicama, već kao novi izazov da zajednički kroz ozbiljno prihvaćanje novog načina rada i druženje se doskoči novonastaloj situaciji.

Prilagođeni način rada za vrijeme pandemije COVID-om 19

Ženska udruga Katarine Josipdol provodi projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva Zaželi-Program zapošljavanja žena, 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine te ima ukupno 9 zaposlenih žena ciljane skupine koje skrbe i brinu o 45 krajnja korisnika pomoći i potpore te zaposlenu voditeljicu projekta. Zaposlene žene ciljane skupine rade više od godinu dana te su se potpuno uhodale u obavljanje svog posla. No, svaki posao ima izazove, pa tako i novonastala situacija uzrokovana pandemijom COVID-a 19 postavila je novi izazov za cijelo vodstvo Udruge i zaposlenice. Kao i uvijek, Ženska udruga Katarine Josipdol spremno je razradila kompletan način rada zaposlenica s izričitim napucima vezano uz nošenje zaštitnih maski i rukavica, dezinfekciju svih stvari te neostvarivanje izravnog socijalnog kontakta s krajnjim korisnicima projekta.

U novonastaloj situaciji, krajnjim korisnicima, koji su najosjetljivija skupina s obzirom na godine života te potencijalne kronične bolesti, osigurana je daljna briga i skrb od strane zaposlenih žena ciljane skupine na način da se vrši dostava namirnica i lijekova do kućnog praga uz dezinfekciju. Zaposlene žene ciljane skupine obvezno nose zaštitnu opremu prilikom odlaska u nabavu kako bi zaštitile prvenstveno sebe, a samim time i krajnje korisnike te sve ostale ljude s kojima su u kontaktu. Zaposlene žene ciljane skupine brinu o krajnjim korisnicima na način da im donose drva do kućnog praga, dostavljaju sve potrebne namirnice i lijekove, čiste snijeg ispred kuće i do drva kada napada, dostavljaju topli obrok do kućnog praga uz dezinfekciju, plaćaju im račune. Svaki dan, više puta u danu, telefonski kontaktiraju svoje korisnike te im pružaju socijalnu podršku putem telefona kako bi novonastalu situaciju lakše podnijeli i prebrodili. S obzirom da dolaze topliji dani i počinju poljoprivredni radovi, zaposlene žene ciljane skupine dostavljaju do kućnog praga potrebna sjemenja za sadnju i gnojiva kao i hranu za životinje onim korisnicima koji ih posjeduju. Za vrijeme podizanja mirovine krajnjih korisnika, krajnji korisnici koji posjeduju bankovne kartice uvelike su razvili povjerenje prema zaposlenim ženama koje navedeno obavljaju umjesto njih te time osiguravaju zadržavanje najranjivijih skupina unutar njihovog doma. Za korisnike koji moraju osobno podići mirovinu osigurane su maske i rukavice kako bi se navedena radnja izvršila s najvišim stupnjem predostrožnosti.

Održana V. Izvještajna skupština ŽUK Josipdol

Ženska udruga Katarine Josipdol, dana 29.02.2020. godine održala je V. Izvještajnu
skupštinu. Predsjednica Udruge Zorica Marina Jandrlić pozdravila je sve prisutne goste. Na
Skupštini je odrađen redovni Dnevni red, a jedna od točki Dnevnog reda bilo je izvješće
voditeljice projekta Suzane Ćalina za projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj:
UP.02.1.1.05.0187 iz Poziva „Zaželi“, 100 posto financiran iz Europskog socijalnog fonda,
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali od 2014.-2020. godine. Voditeljica projekta
predstavila je projekt na način da je navela što je sve napravljeno, koji su ugovori sklopljeni te
koje su nabave odrađene. Prikazano je kako se redovito, svaki mjesec, počevši od ožujka
2019. godine dijele osnovne kućanske i higijenske potrepštine krajnjim korisnicima. Prikazani
su redovni sastanci zaposlenih žena, voditeljice projekta te predsjednice Udruge. Voditeljica
projekta informirala je prisutne goste da je 7 žena ciljane skupine završilo verificirani tečaj za
gerontodomaćice. U tijeku svog izlaganja, voditeljica projekta pozvala je jednu krajnju
korisnicu projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ da ukratko kaže što ovaj projekt znači za
njih kao korisnike. Starija gospođa, koja je prisustvovala Skupštini iskreno i iz srca je
prenijela sreću i radost te zadovoljstvo što je i ona dio ovog projekta te se svima zahvalila na
pomoći i podršci, kako od zaposlene žene ciljane skupine koja je redovito obilazi tako i
pomoći od same Udruge koja je ovo sve skupa i omogućila. Nadalje, voditeljica projekta
pozvala je jednu od zaposlenih žena ciljane skupine da kaže što ovaj posao znači za njih.
Zaposlena žena ciljane skupine vrlo je emotivno i zahvalno pričala o navedenom projektu te
koliko joj znači trenutno zaposlenje u vidu egzistencije nje i njezine obitelji s obzirom da u
ovom ruralnom kraju je jako teško naći posao, pogotovo za ovu najosjetljiviju i najranjiviju
skupinu. Zaključno, voditeljica projekta navela je da su se zaposlenice projekta međusobno
bolje povezale, uključile se u sve aktivnosti Udruge, išle su na izlete, družile su se i smijale,
naučile su timski raditi, upoznale su nove ljude, stekle su nove navike te su stekle nove
vještine.