Ženska udruga Katarine Josipdol ,Ogulinska 39, 47303 Josipdol info@zuk-josipdol.hr

Predstavljanje projekta

Na Međunarodni Dan žena, 08.03.2019. godine s početkom u 11.00 sati u Hotel Josipdolu, Josipdol Ženska udruga Katarine Josipdol održala je uvodnu konferenciju za medije. Predsjednica Ženske udruge Katarine Josipdol, Zorica Marina Jandrlić, pozdravila je sve prisutne goste i poslovne suradnike te čestitala praznik, a voditeljica projekta, Suzana Ćalina, predstavila je projekt.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Pomoć ženama, žene pomažu, potpisan je 14.prosinca 2018. godine u Slavonskom Brodu te su Ženskoj udruzi Katarine Josipdol dodijeljena 100 % bespovratna sredstva u iznosu od 1.650.143,20 kuna. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Projekt Pomoć ženama, žene pomažu prilikom procjene kvalitete od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije ocijenjen je s maksimalnim brojem bodova.

Projekt traje ukupno do 30 mjeseci, odnosno do lipnja 2021. godine.

Obvezni partneri na projeku su, sukladno UzP, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac te Centar za socijalnu skrb Ogulin. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac osigurava da su sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine te je u obvezi osigurati i dokaze o istome dok Centar za socijalnu skrb Ogulin osigurava evidenciju da krajnjem korisniku potpore i podrške nije već osigurana potpora i podrška iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora.

Projekt Pomoć ženama, žene pomažu obuhvaća zapošljavanje teže zapošljivih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama na području Karlovačke županije (Općina Josipdol, Općina Tounj, Općina Plaški i Grad Ogulin).

CILJ PROJEKTA Pomoć ženama, žene pomažu osnažiti teže zapošljive žene kroz zapošljavanje, obrazovanje i pružanje podrške krajnjim korisnicima na području Karlovačke županije.

Od 1.3.2019. godine zaposleno je 9 žena ciljane skupine na rok do 24 mjeseca koje će skrbiti i brinuti odnosno pružati pomoć za 45 krajnjih korisnika pomoći i potpore. Korisnici će svaki mjesec dobiti paket osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština koje će služiti zaposlenim ženama za rad te korisnicima za osobnu higijenu.

Prije početka rada, nakon provedenog Oglasa te odabira 9 žena, konstantno održavamo sastanke kako bi se zaposlene žene što bolje upoznale, informirale o radu, svojim obvezama i kako bi što bolje surađivale u naredna 24 mjeseca.

Također, zaposlene žene pohađat će verificirane programe obrazovanje/osposobljavanja pri Pučkom otvorenom učilištu Ogulin nakon čega će steći javne isprave o obrazovanju/osposobljavanju koje se upisuju u e radne knjižice. Žene će pohađati tečaj za gerontodomaćice dok je jedna žena izabrala napredni tečaj informatike. Nakon završetka projekta, zahvaljujući završenim edukacijama, bit će konkurentnije na tržištu rada, odnosno lakše će se zaposliti ili se samozaposliti.

Nabavljeno je 9 bicikala za zaposlene žene te je svakoj ženi dodijeljen bicikl na korištenje čime ćemo utjecati na okolišnu održivost i smanjenje emisije štetnih plinova korištenjem ekološkog prijevoznog sredstva između krajnjih korisnika, naravno, kada vremenske prilike i udaljenosti to budu dopuštale. Na svih 9 bicikli nalijepljene su naljepnice iz kojih je vidljivo da je oprema nabavljena iz EU sredstava.

Nabavljeno je prijenosno računalo za potrebe projekta, također obilježeno naljepnicom iz koje je vidljiv izvor financiranja.

Izrađeni su promidžbeni materijali kroz koje će se konstantno informirati javnost o projektu te kako su dodijeljena 100% bespovratna EU sredstva.

Izrađena je web stranica projekta na kojoj se konstantno objavljuju novosti vezane uz projekt te je također izrađen logotip projekta.

Jedna vrlo važna stavka vezana uz EU projekte odnosi se na održivost. Što se tiče okolišne održivosti, zaposlene žene koriste bicikl kao prijevozno sredstvo kada god je to moguće te printamo obostrano i to samo nužne dokumente.

Što se tiče financijske odnosno institucionalne održivosti projekta izrađivat će se novi projekti istih ili sličnih aktivnosti na koji će se način nastaviti doprinositi poboljšanju života u lokalnoj zajednici.

Oglas za prijem na određeno vrijeme

Ženska udruga Katarine Josipdol

OIB: 52921775499

Ogulinska 39

47303 JOSIPDOL

 

Temeljem potpisanog Ugovora dana 14.12. 2018. godine, kodni broj: UP 02.1.1.05.0187 s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a u svezi provedbe projekta “Pomoć ženama, žene pomažu” Programa zapošljavanja žena – ZAŽELI, Ženska udruga Katarine Josipdol objavljuje sljedeći:

OGLAS ZA PRIJAM NA ODREĐENO VRIJEME

za rad na projektu Udruge na puno radno vrijeme od 8 sati, za zapošljavanje 9 (devet) žena za obavljanje poslova pružanja pomoći i podrške krajnjim korisnicima – starijim i nemoćnim osobama za razdoblje do 24 mjeseca.

Na oglas se mogu javiti nezaposlene žene s područja Karlovačke županije i to općina: Josipdol, Tounj, Plaški i grada Ogulina i to žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.

Opis poslova pružanja potpore i pomoći krajnjim korisnicima: pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka, u održavanju čistoće domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju prava, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške kroz razgovore, druženje, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

Kandidatkinje su dužne uz pisanu zamolbu dostaviti:

– životopis,

– preslik osobne iskaznice,

– preslik svjedodžbe,

– potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a.

 

Prijave na oglas uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 29.01.2019. godine, i to pisanim putem na adresu: Ženska udruga Katarine Josipdol, Ogulinska 39, 47304 Josipdol, s naznakom: „Prijava na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu “Pomoć ženama, žene pomažu”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zadržavamo pravo, prije donošenja odluke o odabiru, s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, obaviti informativni razgovor u cilju najboljeg odabira.

 

Potpisivanje ugovora

POMOĆ ŽENAMA, ŽENE POMAŽU“

Ženska udruga Katarine Josipdol potpisala ugovor vrijedan 1.650.143,20 kuna za projekt Pomoć ženama, žene pomažu

U petak, 14. prosinca 2018. godine u Slavonskom Brodu i Osijeku održano je svečano potpisivanje i uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava programa„Zaželi – Program zapošljavanja žena“ UP.02.1.1.05, Ministarstva rada i mirovinskog sustava financiranog iz Europskoga socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ugovore su korisnicima uručili ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić te ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar. U Slavonskom Brodu uručeno je 10 ugovora ukupne vrijednosti 30.279.430,37 HRK, a u Osijeku devet ugovora ukupne vrijednosti 28.534.455,96 HRK.

Ženska udruga Katarine Josipdol, dana 14. prosinca 2018. godine u velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, u Slavonskom Brodu svečano je potpisala ugovor za projekt pod nazivomPomoć ženama, žene pomažu“, kodni broj:UP.02.1.1.05.0187 ukupne vrijednosti 1.650.143,20 HRK. Žensku udrugu Katarine Josipdol u Slavonskom Brodu predstavljali su predsjednica udruge Zorica Marina Jandrlić i potpredsjednica udruge Angelina Bićanić.

Projekt „Pomoć ženama, žene pomažu“ je projekt koji je usmjeren na zapošljavanje teže zapošljivih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama na području Karlovačke županije (općine Josipdol, Tounj, Plaški i Ogulin) čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Ukupna vrijednost projekta u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova iznosi 1.650.143,20 kuna, a intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova, uz stopu vlastitog sufinanciranja Ženske udruge Katarine Josipdol od 0%. Razdoblje provedbe projekta je do 30 mjeseci.

Obvezni partneri Ženske udruge Katarine Josipdol na projektu „Pomoć ženama, žene pomažu“ su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac te Centar za socijalnu skrb Ogulin.

Cilj projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ je osnažiti teže zapošljive žene kroz zapošljavanje, obrazovanje i pružanje podrške krajnjim korisnicima na području Karlovačke županije zapošljavanjem ukupno 9 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, uz uvjet da su prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a, koje će pružati pomoć i podršku za 45 krajnja korisnika kroz 24 mjeseca. Svakom krajnjem  korisniku mjesečno će se za  pružanje usluga nabaviti higijenske potrepštine, te potrepštine za održavanje kućanstva u iznosu do 200,00 kn mjesečno.

Kako bi se osiguralo da pripadnice ciljne skupine koje će se zaposliti putem projekta nakon njegova završetka budu konkurentnije na tržištu rada, omogućit će se za 9 žena dodatno osposobljavanje kroz verificirane programe obrazovanja koji će biti u skladu s njihovim interesima i potrebama na tržištu rada.

S ciljem što bolje provedbe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“ i koordinacije rada zaposlenih žena ciljane skupine zaposlena je voditeljica projekta na poslovima upravljanja projektom i administraciji, a u trajanju do 30 mjeseci na puno radno vrijeme.

Zbog postizanja okolišne održivosti projekta i provođenja projektnih aktivnosti nabaviti će se potrebna oprema ( 9 bicikala za zaposlene žene ciljane skupine te 1 prijenosno računalo).

Kontakt osobe za više informacija: Zorica Marina Jandrlić, predsjednica, tel: : +385 997582906. i Suzana Ćalina, voditeljica projekta, tel: +385989712119.

Email: info@zuk-josipdol.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr .